Het Nederlands belastingstelsel is een complex apparaat met vele regels en wetten. Logisch dat u soms een beetje ‘de weg kwijt raakt’ in de wereld die belasting heet. Toch is het belangrijk om u daarin goed te laten adviseren. Logisch dat wij in het belang van onze klanten steeds op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen dit stelsel.

Sommige beleidsbeslissingen binnen uw onderneming hebben belasting-technisch soms grotere gevolgen dan u aanvankelijk zou vermoeden. Daarom bieden wij ondersteuning in de vorm van goed advies zodat u keuzes kunt maken die voor uw onderneming het meest gunstig uitpakken. Natuurlijk blijft u zelf verantwoordlijk voor uw bedrijfs-beleid, maar wij geven graag helder inzicht in de consequenties voor de belastingaangifte. En omdat elk bedrijf uniek is, geldt dat ook voor de belastingaangifte.

De samenstelling, omvang, en rechtsvorm van uw bedrijf, ja zelfs uw persoonlijke situatie kan van invloed zijn op de manier waarop wij uw belastingaangifte verwerken. Zo zijn bij een ZZP-er de bedrijfsbelangen en de persoonlijke belangen sterk met elkaar verstrengeld. Wij bekijken elke situatie bij elk bedrijf opnieuw. Op maat gesneden advies dus. Zo sluiten wij ons aan bij uw beleidsvoering. Alles uithalen wat erin zit, maar wel binnen de regels van het spel. Dat geldt overigens ook voor particulieren, want die zijn bij ons ook welkom voor hun belastingaangifte.