De basis van elke boekhouding wordt gevormd door de vastlegging van de financiële gegevens. Het vastleggen van de financiële gegevens is wettelijk verplicht, maar ook een belangrijke bron van informatie voor het te voeren beleid. En dus onmisbaar voor verantwoord ondernemerschap.

Binnen ons bedrijf vindt de verwerking plaats met behulp van SnelStart-software. Hiermee werken wij tijds- en dus kostenbesparend en kunnen resultaten op een overzichtelijke manier worden weergegeven.

  • Tussentijdse financiële rapportage in de vorm van een balans en een winst- en verliesrekening. (De stand van zaken in uw onderneming).
  • Het opstellen van het jaarverslag conform de wettelijke eisen met betrekking tot de financiële verslaggeving.
  • Het verzorgen van de maand/kwartaal aangiften omzetbelasting.
  • Het verzorgen van de aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting.
  • Het verzorgen van de aangifte erfbelasting.
  • Begeleiding van startende ondernemers.